t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨4500 / 139m2 - 3BHK Sharing Rooms for Men in Ravet Pune without brokerage ẩn bài đăng này hiện

139m2 sẵn có th2 22

có đồ đạc
căn hộ
không có phòng tắm riêng
phòng không riêng tư

This beautiful 3 BHK fully_furnished, house is located in the heart of Ravet, Pune. Priced at ₹4500 per bed with a 2 months deposit of ₹9000 security deposit, it is easily accessible and well-connected, with a floor area of 1500 sq.ft. This house features Modular kitchen, Gas stove, Washing machine, Fridge, Sofa, and Dining table and more. It also has two bathrooms with appropriate facilities. Book now and make it yours!

https://www.nestaway.com/houses/sharing-room-for-rent-only-boys-in-pune-21504
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6503175901

đã đăng:

hay nhất [?]